Autorius (-ė) Antanas Andrijauskas

Han
Ju
8–9 a. kinų filosofas, visuomenės veikėjas. Žymus neokonfucianizmo ir kinų renesanso ideologas. Daugiau
Ramūnas
Čeponis
lietuvių tapytojas, grafikas. Daugiau
Emmanuel
Mané-Katz
Emanuelis Manė Kacas, 20 a. žydų kilmės prancūzų tapytojas. Daugiau
Jakūbas
Messenbliumas
20 a. Lietuvos tapytojas. Daugiau
Michel
Kikoïne
Mišelis Kikoinas, žydų tapytojas. Daugiau
Pinchus
Krémègne
Pinkas Kremenis, 20 a. žydų tapytojas. Daugiau
Izaijas
Kulvianskis
20 a. žydų tapytojas. Daugiau
Bencionas
Cukermanas
20 a. Lietuvos tapytojas. Daugiau
Gustav Friedrich
Waagen
Gustavas Frydrichas Vagenas, 19 a. vokiečių meno istorikas. Berlyno meno istorikų mokyklos lyderis. Daugiau
Issachar Ber
Ryback
Isacharas Beras Rybakas, 20 a. žydų tapytojas, grafikas, keramikas. Daugiau