Autorius (-ė) Antanas Andrijauskas

Gustav Friedrich
Waagen
Gustavas Frydrichas Vagenas, 19 a. vokiečių meno istorikas. Berlyno meno istorikų mokyklos lyderis. Daugiau
Leslie Alvin
White
Leslis Alvinas Vaitas, 20 a. Jungtinių Amerikos Valstijų kultūros antropologas, kultūrologas, etnologas. Mičigano universitete subūrė Kultūros antropologijos katedrą, kuri tapo neoevoliucionizmo idėjų sklaidos pagrindiniu centru. Daugiau
Franz
Wickhoff
Francas Vikhofas, 19 a.–20 a. pradžios austrų meno istorikas. Vienos menotyros mokyklos pradininkas. Daugiau
Wilhelm
Worringer
Vilhelmas Voringeris, 19 a. pabaigos–20 a. vokiečių menotyrininkas. Daugiau
Sam
Zarfin
Samas Zarfinas, 20 a. žydų tapytojas, audinių dizaineris. Litvakas. Paryžiaus mokyklos atstovas. Daugiau