Autorius (-ė) Antanas Andrijauskas

komparatyvistinė
literatūrologija
lyginamoji literatūrologija, literatūrologijos šaka, tirianti tarptautinius literatūrinius ryšius, motyvų, žanrų, formų pokyčius ir tipologiją, pasaulinės literatūros raidos proceso dėsningumus. Daugiau
komparatyvizmas
socialinių ir humanitarinių mokslų pakraipa; tarpdisciplininė kompleksinė metodologija. Daugiau
Nikolaj
Konrad
Nikolajus Konradas, 20 a. rusų orientalistas, civilizacijų teoretikas. Rusų japonistikos mokyklos pradininkas. Sukūrė Rytų ir Vakarų civilizacijų sinchroninės raidos (vadinamojo kultūrinio paralelizmo) ir pasaulinio renesanso teorijas. Daugiau
Pinchus
Krémègne
Pinkas Kremenis, 20 a. žydų tapytojas. Daugiau
Franz Theodor
Kugler
Francas Teodoras Kugleris, 19 a. vokiečių meno istorikas, meno kritikas, rašytojas. Daugiau
Kultūros, filosofijos ir menotyros
mokslinių tyrimų institutas
kultūrologijos, filosofijos ir menotyros mokslinių tyrimų centras, veikęs 2002–2010. Reorganizuotas į Lietuvos kultūros tyrimų institutą. Daugiau
Izaijas
Kulvianskis
20 a. žydų tapytojas. Daugiau
Lietuvos estetikų
asociacija
visuomeninė organizacija, vienijanti Lietuvos estetikos, meno filosofijos, estetinio ugdymo specialistus, mokslininkus, dėstytojus, estetikos ir meno filosofijos mėgėjus. Įkurta 1988 Vilniuje. Daugiau
Lietuvos orientalistų
asociacija
visuomeninė organizacija, vienijanti Lietuvos orientalistus – mokslininkus, dėstytojus, Rytų kalbų specialistus, muziejininkus, Rytų tautų kultūrų, filosofijos, religijų, meno mėgėjus. Įkurta 1979 Vilniuje. Daugiau
Emmanuel
Mané-Katz
Emanuelis Manė Kacas, 20 a. žydų kilmės prancūzų tapytojas. Daugiau