Autorius (-ė) Antanas Andrijauskas

menas
viena svarbiausių visuomenės sąmonės ir žmogaus veiklos formų, padedanti pertvarkyti pasaulį ir patį žmogų pagal specifinius estetiškumo dėsnius; viena ar net kelios skirtingos meno rūšys; meno kūrinys. Daugiau
Jakūbas
Messenbliumas
20 a. Lietuvos tapytojas. Daugiau
Oskar
Meščianinov
Oskaras Meščianinovas, 19 a. pabaigos–20 a. Jungtinių Amerikos Valstijų skulptorius. Daugiau
Otto
Pächt
Otas Pechtas, 20 a. austrų meno istorikas. Daugiau
Abelis
Pannas
Abelis Panas, 20 a. žydų tapytojas. Litvakas. Daugiau
postmodernizmas
kultūros periodas, platus meno, literatūros, filosofijos, estetikos ir kitų mokslo sričių sąjūdis, pakeitęs modernizmą. Daugiau
Issachar Ber
Ryback
Isacharas Beras Rybakas, 20 a. žydų tapytojas, grafikas, keramikas. Daugiau
Alois
Riegl
Aloisas Ryglis, 19 a.–20 a. pradžios austrų menotyrininkas, meno filosofas. Daugiau
Karl Friedrich
von Rumohr
Karlas Frydrichas fon Rumoras, 18 a. pabaigos–19 a. vokiečių meno istorikas. Daugiau
Boris
Schatz
Borisas Šacas, 19–20 a. žydų skulptorius, tapytojas, kultūros veikėjas. Litvakas. Daugiau