Autorius (-ė) Stanislavas Dubauskas

archyvinis
egzempliorius
leidinys, saugomas didžiosiose mokslinėse (dažniausiai nacionalinėse) bibliotekose arba kitų įstaigų archyvuose. Daugiau
Juozas
Angrabaitis
19 a. antros pusės–20 a. pirmos pusės spaudos darbuotojas, bibliografas. Daugiau
Vasilij
Anastasevič
Vasilijus Anastasevičius, 18 a. pabaigos–19 a. pirmos pusės rusų bibliografas. Tyrinėjo bibliografijos teoriją. Parengė Lietuvos Statuto leidimą (1811). Daugiau
universalioji
biblioteka
komplektuoja ir saugo įvairių rūšių, visų mokslo šakų ir įvairios paskirties dokumentus (knygas, periodinius leidinius, rankraščius, archyvinę medžiagą ir kita). Daugiau
knygų
saugykla
specialiai pastatyta arba įrengta patalpa spaudiniams ir kitiems dokumentams laikyti. Daugiau
Melvil
Dewey
Jungtinių Amerikos Valstijų bibliotekininkas, pedagogas. 1887 įsteigė pirmąją pasaulyje bibliotekininkystės mokyklą. 1889–1906 Niujorko valstybinės bibliotekos direktorius. Sukūrė katalogo kortelės standartą, bibliotekinį šriftą, pagrindė centralizuoto katalogavimo būtinybę. Daugiau
depozitas
retai naudojamas dokumentas ir (arba) dokumentų rinkinys, fizinio ar juridinio asmens atiduotas saugoti ir naudoti kuriai nors įstaigai (pavyzdžiui, archyvui, bibliotekai). Daugiau
Julija
Čepytė
lietuvių bibliografė, pedagogė. Daugiau
bibliotekų
fondai
susisteminti ir sutvarkyti spaudinių, kitų informacijos dokumentų rinkiniai, laikomi bibliotekose. Daugiau
Jonas
Basiulis
lietuvių bibliografas, pedagogas. Parengė (su kitais) Lietuvos mokslų akademijos ir jos mokslo darbuotojų leidinių bibliografines rodykles (1956–1960), periodinių leidinių bibliografinę rodyklę (1992). Daugiau