Autorius (-ė) Laima Kalėdienė

integracija
siekimas įtraukti kitakalbius valstybės (sąjungos ir kita) gyventojus (vietinius ar imigrantus) į aktyvų visuomenės gyvenimą (natūralizacija), jų išmokymas pagrindinės (‑ių) ar oficialios (‑ių), valstybinės (‑ių) kalbos (‑ų). Daugiau
interferencija
vienos kalbos poveikis kitai, sukeliantis tam tikrų kalbos struktūros normų pakitimų. Daugiau
kalbų
kontaktai
kalbų sąveika, atsirandanti dėl kalbų bendruomenių ar pavienių asmenų bendravimo. Daugiau
kalbų
mišimas
tam tikras kalbų kitimo procesas, prasidedantis esant labai intensyviems kalbų kontaktams ir absoliučiai daugumai kalbos bendruomenės narių tapus dvikalbiams. Daugiau
kalbų
politika
visuma priemonių, padedančių įgyvendinti iš anksto numatytas kalbų vartojimo visuomenės nuostatas. Daugiau
kalbų
skolinimasis
vienas kalbų kontaktų rezultatų. Daugiau
kodų
kaita
dviejų ar kelių kalbų, vienos kalbos tarmių ar bendrinės kalbos kodų pakaitinis vartojimas. Daugiau
koinė
bet kurios kalbos bendrinė kalba, išsirutuliojusi regioninės tarmės pagrindu ir vartojama daug didesniame plote nei regioninė tarmė. Daugiau
kreolinės
kalbos
naujos mišraus tipo kalbos, išsirutuliojusios iš pidžino. Vienas kalbų kontaktų rezultatų. Daugiau
lingua
franca
specialiai sukurtos dirbtinės kalbos, skirtos tarptautiniam bendravimui. Daugiau