Autorius (-ė) Rimantas Glinskis

Benediktas
Babrauskas
20 a. lietuvių literatūros kritikas. Nuo 1949 gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. Aktyvus išeivijos veikėjas. Daugiau
„Baltija“
kasmetinis iliustruotas literatūros ir kultūros almanachas, einantis nuo 1984. Leidžia Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyrius. Daugiau
Vladas
Būtėnas
20 a. JAV lietuvių žurnalistas, visuomenės veikėjas. Dirbo radijo stoties Amerikos balsas lietuviškajame skyriuje (1978–91). Bendradarbiavo laikraščiuose Dirva, Draugas, Tėviškės žiburiai. Daugiau
Algis Tomas
Geniušas
20–21 a. lietuvių literatūrologas. Daugiau
Halina
Korsakienė
20–21 a. lietuvių rašytoja, vertėja. Daugiau
„Pergalė“
Lietuvos rašytojų sąjungos mėnesinis literatūros, meno ir kritikos periodinis leidinys, ėjęs 1942–1990. 1942–1944 leistas Balachnoje, nuo 1945 – Vilniuje. Įkūrė į SSRS pasitraukę rašytojai. Daugiau
„Pradalgė“
lietuvių literatūros metraštis, ėjęs 1964–1980 Londone. Leido Nidos knygų klubas. Daugiau
Tomas
Sakalauskas
20–21 a. lietuvių žurnalistas, eseistas, menotyrininkas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatas (2007). Daugiau