Autorius (-ė) MELC

1794
sukilimas
Abiejų Tautų Respublikos tautų sukilimas. Buvo nukreiptas prieš Targowicos konfederacijos ir Gardino seimo įvestą režimą, Respublikos II padalijimą. 1794 03 12 sukilimas prasidėjo Lenkijoje, 04 22–23 – Vilniuje. Daugiau
1863–1864
sukilimas
buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės tautų išsivadavimo iš Rusijos imperijos sukilimas. Daugiau
1918 Lietuvos Valstybės Laikinosios
Konstitucijos Pamatiniai Dėsniai
1918 11 02 Lietuvos Tarybos priimta pirmoji Laikinoji Konstitucija – Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatiniai Dėsniai. Panaikintos luomų privilegijos, paskelbta piliečių lygybė prieš įstatymus, nuosavybės neliečiamybė, žodžio, tikybos laisvė. 1919 04 04 priimta nauja Laikinosios Konstitucijos redakcija. Daugiau
„24“
lietuvių dailininkų ir dailėtyrininkų grupė (pavadinimas reiškia galimą didžiausią narių skaičių), veikusi 1989–2000. Narius siejo artumas modernistinei dailei. Grupės iniciatorius – P. R. Vaitiekūnas. Pirmoji paroda atidaryta 1990 02 23 Vilniuje. Daugiau
Aachen
Achenas, miestas Vokietijos vakaruose, Šiaurės Reino‑Vestfalijos žemėje, Belgijos ir Nyderlandų pasienyje. Daugiau
Aarau
Arau, miestas Šveicarijos šiaurėje, prie Aarės upės. Aargau kantono centras. Daugiau
Aare
Arė, upė Šveicarijoje; Reino kairysis intakas. Ilgis 295 kilometrai. Daugiau
Aargau
Argau, kantonas Šveicarijos šiaurėje, prie Vokietijos sienos. Daugiau
Paul
Abadie
Polis Abadi, 19 a. prancūzų architektas. Daugiau
abakas
kvadratinės plokštės pavidalo viršutinė kapitelio dalis. Daugiau