Autorius (-ė) Algis Norkūnas

ieškinio
dalykas
vienas ieškinio elementų – ieškovo materialinis teisinis reikalavimas, nukreiptas per teismą atsakovui. Daugiau
įkeitimas
skolinio įsipareigojimo įvykdymo garantija, kai kreditorius, skolininkui neįvykdžius reikalavimo, savo reikalavimą gali patenkinti iš įkeisto turto vertės. Įkeitimo teisės užuomazgų būta Babilonijoje Hamurapio įstatyme. Daugiau
įgaliojimas
rašytinis dokumentas, kuriame patvirtinamos įgaliotojo suteiktos įgaliotiniui teisės veikti atstovaujamojo vardu nustatant bei palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis ir apibrėžiama suteiktų teisių apimtis bei turinys Daugiau
ieškovas
asmuo, dalyvaujantis civiliniame procese ar arbitražo byloje ir įstatymo nustatyta tvarka reiškiantis reikalavimą atsakovui. Yra aktyvioji bylos šalis, kuriai prašant pradedama nagrinėti byla. Daugiau
dovanojimas
neatlygintinė sutartis, pagal kurią dovanotojas neatlygintinai perduoda turtą ar turtinę teisę kitam asmeniui nuosavybės teise arba atleidžia kitą asmenį nuo turtinės pareigos dovanotojui ar kitam asmeniui. Daugiau
daiktinė
teisė
asmens teisė įgyvendinti daikto valdymo, naudojimo ir disponavimo teises arba tik kai kurias šių teisių. Daugiau
hipoteka
skolinio įsipareigojimo įvykdymą garantuojantis nekilnojamojo daikto įkeitimas, kai įkeistasis daiktas neperduodamas kreditoriui. Atsirado senovės romėnų teisėje kaip kredito garantavimo forma. Lietuvoje 1938 Hipotekos įstatyme buvo numatytos 3 hipotekos rūšys: apsauginė, lakštinė, rentinė. Daugiau
ieškinys
civilinėje byloje dalyvaujančio asmens (ieškovo) rašytinis pareiškimas teismui dėl ginčo išsprendimo ginčo teisenos bylose. Daugiau
ginčo
teisena
bylų nagrinėjimo tvarka esant ginčui. Ginčo teisenos tvarka nagrinėjama dauguma privatinių teisinių santykių bylų. Procesas prasideda ieškinio pateikimu teismui. Daugiau
disponavimas
nuosavybės teisės turinio elementas. Disponavimo teisė įgyvendinama daiktą parduodant, mainant, dovanojant, nuomojant, saugant, pervežant, sudarant testamentą, perduodant turtą perdirbti ar sunaudojant. Daugiau