Autorius (-ė) Eugenija Ulčinaitė

Juozapas
Baka
lenkų kalba Jozef Baka, 18 a. Lietuvos poetas, Vilniaus universiteto retorikos profesorius. Daugiau
baroko
literatūra
literatūros kryptis, stilius. Būdingiausi bruožai: dinamiškumas, dramatizmas, polinkis į patetiką, įmantrių kontrastų, antitezių pomėgis, antikinių ir biblinių tekstų imitacija. Daugiau
Renesanso
literatūra
ryškiausi Renesanso autoriai – F. Petrarca, M. de Cervantesas, W. Shakespeare’as. Daugiau
Lietuvos Renesanso
literatūra
Lietuvos Renesanso raštiją sudaro įvairūs pasaulietiniai ir religiniai kūriniai lotynų, rutėnų, lenkų kalba ir pirmieji religiniai raštai lietuvių kalba, parašyti Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Prūsijoje. Daugiau
Motiejus Kazimieras
Sarbievijus
16–17 a. Lietuvos poetas, literatūros teoretikas. Vilniaus universitete dėstė filosofiją, teologiją. Be poezijos, parašė baroko literatūros teorijos ir estetikos raidai poveikį turėjusią Poetiką. Daugiau
Jeronimas
Ralys
19–20 a. lietuvių gydytojas, vertėjas. Pirmasis iš graikų į lietuvių kalbą išvertė visą Homero Odisėją. Daugiau
Merkelis
Račkauskas
19 a. pabaigos–20 a. lietuvių vertėjas, antikinės literatūros tyrinėtojas. Daugiau
Renesansas
Atgimimas, Europos kultūros istorijos epocha. Žymi perėjimą nuo vidurinių amžių prie naujųjų amžių kultūros. Prasidėjo 14 a. Italijoje, daugelyje Vakarų ir Vidurio Europos šalių – 15–16 amžiuje. Lietuvoje prasidėjo 15 a. pabaigoje ir truko iki 17 a. vidurio. Daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
lotyniškoji raštija
14–18 a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lotynų kalba rašyta literatūra. Daugiau
Benediktas
Kazlauskas
20 a. lietuvių filologas, vertėjas. Parašė lotynų kalbos vadovėlių ir mokomųjų priemonių teisininkams, medikams, istorikams. Daugiau