Autorius (-ė) Vytautas Skučas

bimolekulinė
reakcija
reakcija, kurios kiekviename elementariajame akte dalyvauja dvi dalelės. Daugiau
biokorozija
mikroorganizmų ir makroorganizmų bei jų gyvybinės veiklos produktų sukelta korozija. Daugiau
Faraday
dėsniai
pagrindiniai elektrolizės dėsniai. Daugiau
fizikinė
chemija
chemijos šaka, nagrinėjanti dėsnius, apibrėžiančius medžiagų sandarą ir medžiagų cheminius virsmus. Daugiau
fotochemija
chemijos šaka, tirianti šviesos sukeliamus cheminius reiškinius. Daugiau
fotocheminė
reakcija
cheminė reakcija, vykstanti dėl šviesos poveikio. Daugiau
fotolizė
medžiagų irimas dėl šviesos poveikio. Daugiau
Gibbso
energija
būdingoji sistemos funkcija. Daugiau
grandininė
reakcija
cheminė ar branduolinė reakcija, kai aktyvusis centras sukelia ilgą kitimų grandinę. Daugiau
Hesso
dėsnis
cheminės reakcijos šiluminis efektas priklauso tik nuo sistemos pradinės ir galinės būsenos ir nepriklauso nuo tarpinių būsenų. Daugiau