Autorius (-ė) Vilenas Vadapalas

Europos Sąjungos bendroji
transporto politika
apima Europos Sąjungos valstybių narių transporto paslaugų teikimo, eismo saugumo, taršos, profesinės kvalifikacijos, standartų, keleivių teisių apsaugos ir kitus bendruosius reikalavimus transporto sektoriuje. Daugiau
Europos Sąjungos
PHARE programa
buvusi Europos Sąjungos paramos Vidurio ir Rytų Europos valstybėms programa, kurią koordinavo Europos Komisija. Buvo skiriama 1989–2007. Daugiau
Europos Sąjungos
teisė
savarankiška teisės sistema, kurią sudaro normos, nustatytos Europos Sąjungos steigimo sutartyse: Europos Sąjungos sutartyje ir Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo bei kituose Europos Sąjungos teisės aktuose. Daugiau
Europos Vadovų
Taryba
aukščiausia politinė Europos Sąjungos institucija. Įkurta 1974. Sudaro Europos Sąjungos valstybių arba vyriausybių vadovai, Europos Komisijos pirmininkas ir Europos Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai. Nuo 2019 pirmininkas Charles’is Michelis. Daugiau