Autorius (-ė) Audrius Abromaitis

Dimitravo priverčiamojo
darbo stovykla
priverčiamojo darbo įstaiga, 1937–1940 ir 1941 antroje pusėje–1944 veikusi Dimitrave (netoli Kretingos). Daugiau
Jonas
Dobkevičius
20 a. pirmos pusės lietuvių ekonomistas. 1922 finansų, prekybos ir pramonės ministras. Daugiau
Eliziejus
Draugelis
20 a. pirmos pusės Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas. Lietuvos Tarybos narys. Vienas Lietuvos ūkininkų sąjungos kūrėjų (1919), ilgametis pirmininkas. 1919–1920 vidaus reikalų ministras. Brazilijos lietuvių bendruomenės vienas steigėjų (1958), pirmasis pirmininkas. Daugiau
Konstantinas
Dulksnys
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo veikėjas. Generalinio štabo pulkininkas (1936). Daugiau
Pranas
Eimutis
vienas pirmųjų per Nepriklausomybės karą (1919) žuvusių savanorių. Daugiau
Antanas
Endziulaitis
20 a. pirmos pusės lietuvių politikas. 1925–1926 vidaus reikalų ministras. Daugiau
federalistai
Lietuvos socialdemokratų partijos kryptis; tos krypties veikėjai. Daugiau
„Jaunoji
Lietuva“
jaunimo organizacija, įkurta 1927. Daugiau
Lenkų karinė
organizacija
slapta karinė organizacija, įkurta 1914 10 Varšuvoje. 1919 vasarą Lietuvoje pradėjo rengti perversmą (turėjo įvykti 1919 08 28–29 naktį). Gavus žvalgybos žinių perversmas sužlugdytas. Daugiau