Autorius (-ė) Laimonas Markauskas

Lietuvos aukščiausios valstybinės
valdžios institucijos
pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Prezidentas, Vyriausybė bei Teismas. Daugiau
Lietuvos
notariatas
atkūrus Lietuvos nepriklausomybę Lietuvoje buvo įvesta lotyniškojo notariato sistema. Notarai juridiškai įtvirtina neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų subjektines teises ir juridinius faktus. Notaro pareigybė pirmą kartą įsteigta 1866, įsigaliojus Notariato įstatymui. Daugiau
Lietuvos Respublikos
advokatūra
kiekvienas advokatas yra Lietuvos advokatūros narys. Pirmą kartą Lietuvos teisės šaltiniuose asmens atstovas teisme, vadintas prokuratoriumi, paminėtas 1529 Pirmajame Lietuvos Statute. Daugiau
Lietuvos Respublikos
Prezidentas
Lietuvos valstybės vadovas, vykdomosios valdžios atstovas. Prezidentą kas 5 metus renka (ne daugiau kaip 2 kadencijoms iš eilės) Lietuvos piliečiai pagal visuotinę, lygią, tiesioginę rinkimų teisę, slaptu balsavimu (eiliniai rinkimai organizuojami paskutinį sekmadienį likus 2 mėnesiams iki Prezidento kadencijos pabaigos). Prezidento institutas įsteigtas 1919 04 04. Daugiau
Lietuvos Respublikos
Seimas
Lietuvos įstatymų leidžiamoji institucija. Sudaro 141 Seimo narys, renkamas 4 metų kadencijai. Seimas kasmet renkasi į eilines – pavasario (03 10–06 30) ir rudens (09 10–12 23) – sesijas. I Seimas į pirmąjį posėdį susirinko 1922 11 13. Daugiau
Lietuvos Respublikos
Vyriausybė
vykdomąją valdžią Lietuvoje įgyvendinanti institucija. Pirmoji Lietuvos Vyriausybė patvirtinta 1918 11 11. Nuo 1990 iki 2020 buvo sudaryta 18 Lietuvos Respublikos Vyriausybių. Vyriausybę sudaro Ministras Pirmininkas ir 14 ministrų. Daugiau