Autorius (-ė) Vaclovas Bagdonavičius

Helmutas
Arnašius
20–21 a. lietuvių filosofas. Paskelbė darbų iš protestantizmo Mažojoje Lietuvoje istorijos. Daugiau
Vydūnas
19–20 a. lietuvių filosofas, rašytojas, Mažosios Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjas. Daugiau
Vydūno
draugija
visuomeninė kultūros organizacija. Įkurta 1988 Vilniuje. Vienija besidominčius Vydūno kūryba, siekančius prisidėti prie jo atminimo įamžinimo, palikimo studijavimo, propagavimo, idėjų įgyvendinimo. Daugiau
„Naujasis Tilžės
keleivis“
Mažosios Lietuvos lietuvių laikraštis. Leistas 1924–1940 Tilžėje. Daugiau
„Lietuvos
keleivis“
Mažosios Lietuvos visuomeninis politinis laikraštis. Leistas 1924–1939 Klaipėdoje. Daugiau
Mikelis
Hofmanas
Mažosios Lietuvos poetas, visuomenės ir kultūros veikėjas. Daugiau
„Filosofija.
Sociologija“
mokslo žurnalas, einantis nuo 1990 Vilniuje. Daugiau
Ansas
Bruožis
20 a. Mažosios Lietuvos lietuvių spaudos ir visuomenės veikėjas, poligrafininkas ir bibliografas. Daugiau
Vilius
Bruožis
Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, gydytojas. Aušrininkas. 1885–1887 Birutės draugijos pirmininkas. Daugiau
Romanas
Bytautas
20 a. lietuvių filosofas, psichologas. Derino materializmą ir idealizmą. Dorovę traktavo kaip socialinį reiškinį, reguliuojantį individo ir visuomenės santykius, kildino ją iš įgimto siekio sveikai gyventi. Daugiau