Autorius (-ė) Vaclovas Bagdonavičius

Martynas
Anysas
20 a. lietuvių teisininkas, istorikas, diplomatas, lietuvių išeivijos veikėjas. Vienas Kanados baltų federacijos steigėjų (1946) ir vadovų. Daugiau
Helmutas
Arnašius
20–21 a. lietuvių filosofas. Paskelbė darbų iš protestantizmo Mažojoje Lietuvoje istorijos. Daugiau
Mikas
Banaitis
Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. 1918 Tilžės Akto signataras. Daugiau
Valteris Kristupas
Banaitis
20 a. lietuvių žurnalistas, muzikas, išeivijos veikėjas. Daugiau
Friedrich
Becker
Frydrichas Bekeris, Mažosios Lietuvos lietuvių tautosakos rinkėjas. Daugiau
Joseph
Bender
Jozefas Benderis, 19 a. vokiečių istorikas. Prūsos tyrinėtojas. Daugiau
Romanas
Bytautas
20 a. lietuvių filosofas, psichologas. Derino materializmą ir idealizmą. Dorovę traktavo kaip socialinį reiškinį, reguliuojantį individo ir visuomenės santykius, kildino ją iš įgimto siekio sveikai gyventi. Daugiau
Ansas
Bruožis
20 a. Mažosios Lietuvos lietuvių spaudos ir visuomenės veikėjas, poligrafininkas ir bibliografas. Daugiau
Vilius
Bruožis
Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, gydytojas. Aušrininkas. 1885–1887 Birutės draugijos pirmininkas. Daugiau
„Filosofija.
Sociologija“
mokslo žurnalas, einantis nuo 1990 Vilniuje. Daugiau