Autorius (-ė) Petras Kimbrys

Koptų Stačiatikių
Bažnyčia
senovės Rytų Stačiatikių (koptų apeigų) Bažnyčia. Centras – Kairas. Daugiau
Kunigų
knyga
trečioji Penkiaknygės knygų. Parašyta hebrajų kalba. Daugiau
Laiškai
korintiečiams
dvi Naujojo Testamento Apaštalų raštų knygos: Pirmas laiškas korintiečiams ir Antras laiškas korintiečiams. Daugiau
Laiškai
tesalonikiečiams
dvi Naujojo Testamento Apaštalų raštų knygos: Pirmas laiškas tesalonikiečiams ir Antras laiškas tesalonikiečiams. Daugiau
Laiškai
Timotiejui
dvi Naujojo Testamento Apaštalų raštų knygos, įtrauktos į Pastoracinius laiškus: Pirmas laiškas Timotiejui ir Antras laiškas Timotiejui. Daugiau
laiškas
Biblijos literatūros žanras. Daugiau
Laiškas
efeziečiams
viena Naujojo Testamento Apaštalų raštų knygų, įtraukta į Kalėjimo laiškus. Vienas Pauliaus laiškų. Daugiau
Laiškas
Filemonui
viena Naujojo Testamento Apaštalų raštų knygų, įtraukta į Kalėjimo laiškus ir Pastoracinius laiškus. Daugiau
Laiškas
filipiečiams
viena Naujojo Testamento Apaštalų raštų knygų, įtraukta į Kalėjimo laiškus. Vienas Pauliaus laiškų. Daugiau
Laiškas
galatams
viena Naujojo Tesatmento Apaštalų raštų knygų. Vienas Pauliaus laiškų. Daugiau