Autorius (-ė) Petras Kimbrys

Laiškai
korintiečiams
dvi Naujojo Testamento Apaštalų raštų knygos: Pirmas laiškas korintiečiams ir Antras laiškas korintiečiams. Daugiau
Laiškai
tesalonikiečiams
dvi Naujojo Testamento Apaštalų raštų knygos: Pirmas laiškas tesalonikiečiams ir Antras laiškas tesalonikiečiams. Daugiau
Laiškai
Timotiejui
dvi Naujojo Testamento Apaštalų raštų knygos, įtrauktos į Pastoracinius laiškus: Pirmas laiškas Timotiejui ir Antras laiškas Timotiejui. Daugiau
Laiškas
efeziečiams
viena Naujojo Testamento Apaštalų raštų knygų, įtraukta į Kalėjimo laiškus. Vienas Pauliaus laiškų. Daugiau
Laiškas
Filemonui
viena Naujojo Testamento Apaštalų raštų knygų, įtraukta į Kalėjimo laiškus ir Pastoracinius laiškus. Daugiau
Laiškas
filipiečiams
viena Naujojo Testamento Apaštalų raštų knygų, įtraukta į Kalėjimo laiškus. Vienas Pauliaus laiškų. Daugiau
Laiškas
galatams
viena Naujojo Tesatmento Apaštalų raštų knygų. Vienas Pauliaus laiškų. Daugiau
Laiškas
hebrajams
viena Naujojo Testamento Apaštalų raštų knygų. Tradicijos priskiriamas Pauliaus laiškams. Daugiau
Laiškas
kolosiečiams
viena Naujojo Testamento Apaštalų raštų knygų, įtraukta į Kalėjimo laiškus. Vienas Pauliaus laiškų. Daugiau
Laiškas
romiečiams
viena Naujojo Testamento Apaštalų raštų knygų. Vienas Pauliaus laiškų. Daugiau