Autorius (-ė) Petras Kimbrys

Barucho
knyga
viena Senojo Testamento Pranašų knygų. Pavadinta izraelitų pranašo Barucho (7–6 a. prieš Kristų) vardu. Daugiau
Aleksandrijos
apeigos
Etiopų ir Koptų Bažnyčių apeigos. Daugiau
Antrojo kanono
knygos
Senojo Testamento 9 knygos – Tobito, Juditos, Makabiejų pirma ir antra, Siracido, Barucho, Esteros, Danieliaus, Išminties. Daugiau
analogijus
analojus, stačiatikių liturginis reikmuo – navos priekyje stovintis pultas, ant kurio per pamaldas laikomas Šv. Raštas, kryžius, dienos šventę atitinkanti ikona. Daugiau
„Aidai“
katalikų pasauliečių leidykla. Įkurta 1993 Vilniuje. Leidžia originalius ir verstinius teologijos, filosofijos, istorijos veikalus ir kitą akademinio pobūdžio literatūrą, grožinės literatūros kūrinius. Daugiau
Apreiškimas
Jonui
Apokalipsė, Naujojo Testamento knyga, įeinanti į Apaštalų raštus. Daugiau
Abdijo
knyga
Senojo Testamento knyga, pavadinta mažojo pranašo Abdijo vardu; įeina į Pranašų knygų rinkinį. Daugiau
Agėjo
knyga
Senojo Testamento knyga, įeinanti į Pranašų knygų rinkinį. Daugiau
Apaštalų
darbai
Naujojo Testamento Apaštalų raštų knyga. Daugiau
Apaštalų
laiškai
Naujojo Testamento knygos (21), sudarančios dalį Apaštalų raštų. Parašyti 1 a. antroje pusėje. Daugiau