Autorius (-ė) Irena Aleksaitė

Lietuvos teatras
1920–1940
1920 įkurtas pirmasis profesionalus lietuvių teatras Dramos vaidykla (1925–1940 Valstybės teatras, 1944–1949, 1959–1990, 2004–12 Kauno dramos teatras, nuo 2012 Nacionalinis Kauno dramos teatras). 1920 12 19 parodytas pirmasis spektaklis – H. Sudermanno Joninės (režisierius J. Vaičkus). Daugiau
Lietuvos teatras
1940–1944
1940 SSRS okupavus Lietuvą teatras tapo viena sovietinės ideologijos skleidimo priemonių, įvesta repertuaro cenzūra, spektakliuose diegti socialistinio realizmo principai. 1940 įkurtas Panevėžio dramos teatras (nuo 1995 Juozo Miltinio dramos teatras). 1944 dalis lietuvių teatro veikėjų pasitraukė į Vakarus. Daugiau
Lietuvos teatras
1945–1970
SSRS okupuotoje Lietuvoje prie Kultūros ministerijos buvo įsteigta Repertuaro komisija, kuri vadovavo teatrams, kontroliavo repertuarą. Vieninteliu sektinu etalonu pripažintas Maskvos dailės teatras, buvo nurodoma laikytis jo buvusio vadovo K. Stanislavskio sukurtos, vėliau kitų sovietinių režisierių iškraipytos ir suprimityvintos sistemos principų. Pripažinta tik socialistinio realizmo kryptis. Daugiau
Juozas
Miltinis
vienas žymiausių 20 a. lietuvių teatro režisierių ir pedagogų. Daugiau