Autorius (-ė) Stasys Žebrauskas

elektros inžinerija
Lietuvoje
Lietuvoje elektrotechnika plėtojosi kartu su elektrinių ir magnetinių reiškinių pažinimu. Daugiau
elektronika
mokslo ir technikos, taip pat technologijos sritis, susijusi su elektros srove vakuume, dujose, puslaidininkinėse ir laidžiose medžiagose. Daugiau
elektrostatika
elektrodinamikos šaka, tirianti reiškinius, susijusius su nejudančiais elektros krūviais. Daugiau
elektrostatinis
laukas
nejudančių elektros krūvių kuriamas laukas, per kurį reiškiasi tų krūvių sąveika. Daugiau
elektrotechnika
mokslo ir technikos šaka, susijusi su elektromagnetinių reiškinių tyrimu ir taikymu. Daugiau
elektrodinamika
fizikos ir technikos šaka, nagrinėjanti elektrinių, magnetinių ir mechaninių reiškinių ryšius. Daugiau
elektromagnetinis
laukas
fizinis laukas, per kurį pasireiškia sąveika tarp įelektrintų kūnų, dalelių arba dalelių su dipoliniais elektriniais ir magnetiniais momentais. Daugiau