Autorius (-ė) Juozapas Edvardas Misevičius

atraminė
daugdara
baigtiniamatės Euklido erdvės poaibis, tenkinantis tam tikras sąlygas. Daugiau
analizinė
lygtis
lygtis, kai yra glodžioji funkcija, apibrėžta atviroje aibėje. Daugiau
izomorfizmas
objektų ar objektų sistemų bijekcija. Daugiau
homeomorfizmas
abipusiškai vienareikšmis ir abipusiškai tolydus aibės atvaizdis kitoje aibėje. Daugiau
funkcionalas
kurios nors aibės atvaizdis realiųjų skaičių tiesėje arba kompleksinėje plokštumoje. Daugiau
atvirkštinės hiperbolinės
funkcijos
funkcijos, atvirkštinės hiperbolinėms funkcijoms. Daugiau
atvirkštinio proporcingumo
prieklausa
sąryšis tarp realiųjų kintamųjų. Daugiau
atvirkštinis
uždavinys
vienas matematikos uždavinių. Daugiau
atviroji
aibė
aibė vadinama atvirąja aibe metrinėje erdvėje, kai visi jos taškai yra vidiniai. Daugiau
atitiktis
binariojo sąryšio apibendrinimas dviem skirtingoms aibėms. Daugiau