Autorius (-ė) Leonardas Jagminas

cistersai
Cistersų ordinas, katalikų vienuolių ordinas. Daugiau
Dievo Apvaizdos
seserų kongregacija
diecezinių teisių katalikių moterų vienuolija. Daugiau
Johann
Kipp
Johanas Kipas, 19 a. pabaigos–20 a. pirmos pusės Lietuvos katalikų kunigas, jėzuitas. Daugiau
elgetaujantys
ordinai
katalikų vienuolių vyrų ordinai, kurių įstatai draudžia turėti nuolatinių pajamų, reikalauja, kad vienuoliai gyventų iš savo darbo ir aukų. Daugiau
dominikonai
Brolių pamokslininkų ordinas. Katalikų vienuolių ordinas; to ordino vienuoliai. Daugiau
dominikonės
Pamokslininkų ordino seserų vienuolija, katalikių moterų ordinas; to ordino vienuolės. Daugiau
„Dives in
misericordia“
popiežiaus Jono Pauliaus II enciklika. Paskelbta 1980. Daugiau
„Divini
Redemptoris“
popiežiaus Pijaus XI enciklika. Paskelbta 1937. Daugiau
„Divino afflante
Spiritu“
popiežiaus Pijaus XII enciklika. Paskelbta 1943. Daugiau
eucharistiniai
kongresai
katalikų dvasininkų ir pasauliečių religiniai suvažiavimai, skirti atskleisti Eucharistijos ir žmogaus gyvenimo ryšį, stiprinti katalikišką dvasią, asmeninį tikinčiųjų ryšį su Jėzumi Kristumi. Daugiau