Autorius (-ė) Darius Juodis

Pilėnų
tėvūnija
Lietuvos partizanų junginys. Veikė 1951–1954. Daugiau
Ilja
Počkaj
Ilja Počkajus, SSRS ir Lietuvos saugumo veikėjas. Daugiau
„Prie rymančio
Rūpintojėlio“
Lietuvos partizanų vyriausiosios vadovybės literatūros leidykla ir žurnalas. Daugiau
Pranciškus
Prūsaitis
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo veikėjas. Vienas ilgiausiai išsilaikiusių Lietuvos partizanų. Daugiau
Izidorius
Pucevičius
vienas Lietuvos partizanų vadų. Žaliosios rinktinės vadas. Daugiau
Pranas
Račinskas
vienas Lietuvos partizanų vadų. Lokio rinktinės vadas. Daugiau
Antanas
Ragauskas
Lietuvos karo ir antisovietinio pasipriešinimo veikėjas. Lukšio rinktinės vadas. Daugiau
rajonas
Lietuvos partizanų, 1944–1953 kovojusių prieš sovietinį okupacinį režimą, teritorinis vienetas. Daugiau
Rambyno
rinktinė
Vakarų Lietuvos partizanų junginys, 1948 kovojęs su sovietiniu okupaciniu režimu. Daugiau
Petras
Raslanas
Lietuvos sovietinio saugumo veikėjas. Daugiau