Autorius (-ė) Darius Juodis

tėvūnija
Lietuvos partizanų administracinis teritorinis vienetas. Daugiau
„Sutemų
keleivis“
Lietuvos antisovietinių partizanų nelegalus laikraštis. Ėjo 1948–1950 Aukštaitijoje. Daugiau
sritis
Lietuvos partizanų didžiausias karinis teritorinis vienetas. Buvo 3 sritys, veikusios 1946–53; kiekvieną jų sudarė nuo 2 iki 4 apygardų. Turėjo štabą, leido spaudą. Daugiau
„Svobodnoe
slovo“
Laisvas žodis, Lietuvos antisovietinių partizanų laikraštis. Daugiau
Vytautas
Sankauskas
vienas Lietuvos partizanų vadų. Maironio rinktinės vadas. Daugiau
Savanorio
rinktinė
Lietuvos partizanų junginys, 1946–1947 kovojęs prieš sovietinį okupacinį režimą. Daugiau
Juozas
Skačkauskas
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo dalyvis. Daugiau
skyrius
Lietuvos partizanų karinės organizacijos vieneto būrio dalis. Daugiau
Liudas
Rekašius
vienas Lietuvos partizanų vadų. Šatrijos rinktinės vadas. Daugiau
Izidorius
Pucevičius
vienas Lietuvos partizanų vadų. Žaliosios rinktinės vadas. Daugiau