Autorius (-ė) Darius Juodis

Rambyno
rinktinė
Vakarų Lietuvos partizanų junginys, 1948 kovojęs su sovietiniu okupaciniu režimu. Daugiau
Pranas
Račinskas
vienas Lietuvos partizanų vadų. Lokio rinktinės vadas. Daugiau
„Prie rymančio
Rūpintojėlio“
Lietuvos partizanų vyriausiosios vadovybės literatūros leidykla ir žurnalas. Daugiau
Antanas
Ragauskas
Lietuvos karo ir antisovietinio pasipriešinimo veikėjas. Lukšio rinktinės vadas. Daugiau
Pranciškus
Prūsaitis
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo veikėjas. Daugiau
rajonas
Lietuvos partizanų, 1944–53 kovojusių prieš sovietinį okupacinį režimą, teritorinis vienetas. Daugiau
Petras
Raslanas
Lietuvos sovietinio saugumo veikėjas. Daugiau
Ilja
Počkaj
Ilja Počkajus, SSRS ir Lietuvos saugumo veikėjas. Daugiau
„Partizanas“
Pietų Lietuvos antisovietinių partizanų laikraštis. Daugiau
„Partizaninė
kova“
Lietuvos partizanų pogrindinis laikraštis. Ėjo 1947–1951. Daugiau