Autorius (-ė) Darius Juodis

Liudvikas
Rėkašius
vienas Lietuvos partizanų vadų. Šatrijos rinktinės vadas. Daugiau
Vytautas
Sankauskas
vienas Lietuvos partizanų vadų. Maironio rinktinės vadas. Daugiau
Savanorio
rinktinė
Lietuvos partizanų junginys, 1946–1947 kovojęs prieš sovietinį okupacinį režimą. Daugiau
Juozas
Skačkauskas
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo dalyvis. Daugiau
skyrius
Lietuvos partizanų karinės organizacijos vieneto būrio dalis. Daugiau
sritis
Lietuvos partizanų didžiausias karinis teritorinis vienetas. Buvo 3 sritys, veikusios 1946–53; kiekvieną jų sudarė nuo 2 iki 4 apygardų. Turėjo štabą, leido spaudą. Daugiau
„Sutemų
keleivis“
Lietuvos antisovietinių partizanų nelegalus laikraštis. Ėjo 1948–1950 Aukštaitijoje. Daugiau
„Svobodnoe
slovo“
Laisvas žodis, Lietuvos antisovietinių partizanų laikraštis. Daugiau
tėvūnija
Lietuvos partizanų administracinis teritorinis vienetas. Daugiau
„Už tėvų
žemę“
Lietuvos partizanų laikraštis. Ėjo 1945–1950. Daugiau