Autorius (-ė) Darius Juodis

Juozas
Vygantas
vienas Lietuvos partizanų vadų. Žemaičių apygardos vadas. Daugiau
Pranciškus
Gustaitis
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo dalyvis. Daugiau
„Aukštaičių
kova“
Aukštaitijos partizanų nelegalus laikraštis. Daugiau
Kareiviškių
kautynės
Lietuvos partizanų ir sovietinių saugumiečių mūšis. Įvyko 1947 03 03. Daugiau
Kmitos
Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvių šeima. Daugiau
Vyriausiasis Lietuvos
atstatymo komitetas
Lietuvoje 1946–1947 veikusi tariamai antisovietinė organizacija. Daugiau
„Už tėvų
žemę“
Lietuvos partizanų laikraštis. Ėjo 1945–1950. Daugiau
tėvūnija
Lietuvos partizanų administracinis teritorinis vienetas. Daugiau
„Sutemų
keleivis“
Lietuvos antisovietinių partizanų nelegalus laikraštis. Ėjo 1948–1950 Aukštaitijoje. Daugiau
sritis
Lietuvos partizanų didžiausias karinis teritorinis vienetas. Buvo 3 sritys, veikusios 1946–53; kiekvieną jų sudarė nuo 2 iki 4 apygardų. Turėjo štabą, leido spaudą. Daugiau