Autorius (-ė) Darius Juodis

Tadas
Petkevičius
Lietuvos rezistentas, diplomatas. Dalyvavo Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto veikloje. Pasaulio tautų teisuolis (2001). Daugiau
Pilėnų
tėvūnija
Lietuvos partizanų junginys. Veikė 1951–1954. Daugiau
Juozas
Petraška
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo veikėjas. Dzūkų rinktinės Vaidoto grupės vadas. Daugiau
Juozas
Vygantas
vienas Lietuvos partizanų vadų. Žemaičių apygardos vadas. Daugiau
Pranciškus
Gustaitis
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo dalyvis. Daugiau
„Aukštaičių
kova“
Aukštaitijos partizanų nelegalus laikraštis. Daugiau
Kareiviškių
kautynės
Lietuvos partizanų ir sovietinių saugumiečių mūšis. Įvyko 1947 03 03. Daugiau
Kmitos
Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvių šeima. Daugiau
Vyriausiasis Lietuvos
atstatymo komitetas
Lietuvoje 1946–1947 veikusi tariamai antisovietinė organizacija. Daugiau
„Už tėvų
žemę“
Lietuvos partizanų laikraštis. Ėjo 1945–1950. Daugiau