Autorius (-ė) Darius Juodis

„Aukštaičių
kova“
Aukštaitijos partizanų nelegalus laikraštis. Daugiau
Pranciškus
Gustaitis
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo dalyvis. Daugiau
Kareiviškių
kautynės
Lietuvos partizanų ir sovietinių saugumiečių mūšis 1947 03 03. Daugiau
Kmitos
Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvių šeima. Daugiau
Juozas
Palubeckas
Lietuvos partizanas. Daugiau
„Partizanas“
Pietų Lietuvos antisovietinių partizanų laikraštis. Daugiau
„Partizaninė
kova“
Lietuvos partizanų pogrindinis laikraštis. Ėjo 1947–1951. Daugiau
pasienio užnugario
apsaugos pulkai
SSRS kariuomenės frontų užnugario apsaugos daliniai. Daugiau
Tadas
Petkevičius
Lietuvos rezistentas, diplomatas. Dalyvavo Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto veikloje. Pasaulio tautų teisuolis (2001). Daugiau
Juozas
Petraška
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo veikėjas. Dzūkų rinktinės Vaidoto grupės vadas. Daugiau