Autorius (-ė) Darius Juodis

Juozas
Vygantas
vienas Lietuvos partizanų vadų. Žemaičių apygardos vadas. Daugiau
Vyriausiasis Lietuvos
atstatymo komitetas
Lietuvoje 1946–1947 veikusi tariamai antisovietinė organizacija. Daugiau
Jonas
Žemaitis
Lietuvos antisovietinio partizaninio judėjimo veikėjas, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos prezidiumo pirmininkas. Partizanų generolas (1949). Daugiau