Autorius (-ė) Romas Lazutka

absoliuti skurdo
riba
dydis skurdo lygiui išreikšti. Dažniausiai nustatoma minimalaus vartojimo reikmenų krepšelio metodu. Daugiau
gerovės
valstybė
valstybė, kurios pagrindinė funkcija yra socialinio teisingumo įtvirtinimas, standartinių rizikų mažinimas ir socialinė parama. Gerovės valstybės mastą dažniausiai atskleidžia socialinių įstatymų tikslai ir pobūdis arba valstybės išlaidos sveikatos ir socialinei apsaugai. Daugiau
Gini
koeficientas
šalies gyventojų pajamų nelygybės rodiklis. Gini koeficiento reikšmė skaičiuojama naudojantis Lorenzo kreive. Daugiau
gyvenimo
lygis
gyventojų materialinės gerovės lygis, apibūdinamas materialinėmis gyvenimo sąlygomis, asmens arba namų ūkio perkamąja galia. Daugiau
gyventojų pajamų
diferenciacija
pajamų nelygybė, jų dydžio skirtumas tarp visuomenės įvairių socialinių sluoksnių ir grupių. Daugiau
išnaudojimas
santykiai tarp asmenų ar jų grupių, kai vieni dėl savo palankesnės kitų atžvilgiu padėties gauna naudos šių sąskaita. Daugiau
Lietuvos socialinės
apsaugos sistema
Lietuvoje socialinę apsaugą sudaro socialinis draudimas ir socialinė parama. Socialinis draudimas apima pensijų, ligos ir motinystės (tėvystės), sveikatos, nedarbo draudimą ir draudimą nuo nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų. Daugiau
neoklasikinė išnaudojimo
teorija
neoklasikų ekonominė ir socialinė doktrina apie samdomųjų darbuotojų ar kitų rinkos dalyvių išnaudojimą. Daugiau