Autorius (-ė) Eugenijus Žmuida

Butkų
Juzė
tikrasis vardas ir pavardė Juozas Butkus, 19–20 a. lietuvių rašytojas, aktyvus visuomenės veikėjas. Daugiau
„Granitas“
literatūros almanachas, 1930 Juozo Keliuočio leistas Kaune. Daugiau
Petras
Janeliūnas
20 a. pradžios lietuvių literatūros kritikas. Mirė jaunas, pakirstas džiovos. Daugiau
Pranas
Morkūnas
20 a. pirmos pusės lietuvių poetas, avangardinės, imažinistinės poezijos kūrėjas. Daugiau
pasakotojas
naratorius, su literatūros kūrinio autoriumi nesutampantis, bet jam artimas kūrinio subjektas, kuris pasakoja arba kurio vardu sekamas pasakojimas. Daugiau
Justinas
Pilyponis
20 a. lietuvių rašytojas. Lietuvių detektyvinės ir fantastinės literatūros pradininkas. Daugiau
postmodernistinis
romanas
postmodernizmo literatūros pagrindinis žanras. Postmodernistinis romanas griauna autoriaus išskirtinumo, meno elitiškumo mitą, naikina ribą tarp meno ir masinės kultūros. Daugiau
postmodernizmas
kultūros periodas, platus meno, literatūros, filosofijos, estetikos ir kitų mokslo sričių sąjūdis, pakeitęs modernizmą. Daugiau
postmodernizmo
literatūra
literatūros sąjūdis, pakeitęs modernizmo literatūrą. Daugiau
„prarastoji
karta“
rašytojų karta, kurios atstovai išgyveno I pasaulinį karą ir apie jį parašė kūrinių. Žymiausi rašytojai – W. Faulkneris, E. Hemingway, E. M. Remarqueʼas, T. S. Eliotas. Daugiau