Autorius (-ė) Ramūnas Labanauskas

Šv. Kazimiero
akademija
mergaičių aukštesnioji mokykla, 1911–1952 veikusi Šv. Kazimiero seserų kongregacijos centriniuose namuose Čikagoje. Daugiau
Šv. Kazimiero
kolegija
Katalikų bažnyčios lietuvių kunigų namai, kuriuose jie gyvena, kol studijuoja popiežiškiusiuose Romos universitetuose. Yra Romoje. Daugiau
Krikščionių demokratų
sąjunga
1989–2001 veikusi Lietuvos politinė organizacija, nuo 1992 politinė partija. Daugiau
Kunigų
vienybė
Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių kunigų organizacija. Daugiau
Leipcigo
lietuviai
Nuo 15 a. Leipcigo universitete mokėsi studentų iš Lietuvos. Daugiau
Leuveno katalikiškasis
universitetas
vienas žymiausių Belgijos universitetų. Seniausias pasaulyje katalikiškasis universitetas. Įkurtas 1425 12 09. Daugiau
Lietuvių fronto
bičiuliai
JAV lietuvių politinė organizacija, tęsianti 1941–1944 veikusio Lietuvių fronto tradicijas. Daugiau
Lietuvių katalikų
religinė šalpa
išeivijos lietuvių organizacija Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje remti. Daugiau
Lietuvių krikščionių
demokratų sąjunga
lietuvių išeivių politinė organizacija, tęsianti Lietuvių krikščionių demokratų partijos tradicijas. Daugiau