Autorius (-ė) Vytautas Mizaras

partnerystė
šeimos teisėje – dviejų kartu gyvenančių asmenų įstatymų nustatyta tvarka įformintas savanoriškas susitarimas sukurti šeimos teisinius santykius nesudarant santuokos. Daugiau
šeima
seniausia šeimos forma buvo matriarchalinė šeima (giminystė – pagal motinos liniją). Postmoderniajame pasaulyje šeimos institucija nyksta, populiarėja bendras gyvenimas neįregistravus santuokos. Nuo 1994 Jungtinių Tautų sprendimu gegužės 15-ąją minima Tarptautinė šeimos diena. Daugiau
turto
atidalijimas
turto atskyrimas iš bendrosios dalinės ar bendrosios jungtinės nuosavybės. Į dalytiną turtą neįtraukiami daiktai nepilnamečių vaikų poreikiams tenkinti, taip pat sutuoktinių drabužiai, asmeninio naudojimo daiktai, jų asmeninės neturtinės ir turtinės teisės, susijusios tik su sutuoktinio asmeniu. Daugiau
šeimos
teisė
civilinės teisės pošakis, kurio teisės normos reguliuoja asmeninius neturtinius ir turtinius fizinius asmenų santykius, atsirandančius dėl santuokos, partnerystės, giminystės, įvaikinimo, globos ar rūpybos. Daugiau
sutarties
išlyga
tarptautinėje teisėje – vienašališkas valstybės pareiškimas, kuriuo nesutinkama su kai kuriomis tarptautinės sutarties nuostatomis arba siekiama pakeisti jų teisinę galią tai valstybei. Daugiau
sutartinė
atsakomybė
civilinėje teisėje – teisinės atsakomybės rūšis, taikoma už šalių sutartinės prievolės pažeidimą, jei sutartiniai prievoliniai santykiai šalis siejo prieš žalos padarymą. Daugiau
sutartinės
sankcijos
civilinėje teisėje – turtinės ir kitos teisinio poveikio priemonės, taikomos sutartinę prievolę pažeidusiai šaliai. Daugiau
sutartis
dviejų ar daugiau fizinių arba juridinių asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius. Daugiau
svainystė
santykis tarp vieno sutuoktinio ir antro sutuoktinio giminaičių bei tarp abiejų sutuoktinių giminaičių. Senovės Romoje svainystė jau skirta nuo giminystės. Daugiau
subnuoma
nuomininko teisė pernuomoti išsinuomotą daiktą trečiajam asmeniui. Daugiau