Autorius (-ė) Dainora Pociūtė-Abukevičienė

giesmė
konfesinio pobūdžio vokalinis poetinis kūrinys. Daugiau
Steponas
Jaugelis‑Telega
17 a. lietuvių raštijos kūrėjas, evangelikų reformatų veikėjas. Vienas žymiausių 17 a. giesmių kūrėjų ir vertėjų. Daugiau
Darius
Kuolys
lietuvių literatūrologas, kultūrologas, visuomenės veikėjas. Daugiau
Martynas
Mažvydas
16 a. lietuvių raštijos pradininkas, pirmosios knygos lietuvių kalba parengėjas, evangelikų liuteronų kunigas. Daugiau
psalmė
Biblijos literatūros žanras; judėjų ir krikščionių religinė giesmė. Daugiau
psalmė
lyrikos žanras – biblinės psalmės pagrindu sukurtas poetinis kūrinys atgailos, skundo, padėkos ar šlovinimo motyvais. Daugiau
Jonas
Rėza
16–17 a. lietuvių religinės literatūros rengėjas. Daugiau
Petras
Roizijus
16 a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės poetas, valstybės veikėjas, teisininkas. Parašė proginių kūrinių. Facesijų, epicedijų, makaronikų pradininkas Lietuvoje. Daugiau
Vladislavas
Sirokomlė
tikrasis vardas ir pavardė Ludwik Kondratowicz, 19 a. lenkų ir lietuvių poetas, publicistas, žymus romantizmo atstovas. Parašė Lietuvos kraštotyros ir kelionių įspūdžių knygų, kuriose perteikta meilė Lietuvai, ypatinga gamtos, peizažo pajauta. Daugiau
Konstantinas
Sirvydas
16 a. pabaigos–17 a. pradžios lietuvių prozininkas, leksikografas. Jėzuitas. Daugiau