Autorius (-ė) Albinas Seržentas

aerodinamika
aeromechanikos šaka, tirianti oro (dujų) judėjimo dėsnius. Daugiau
aerodinaminės jėgos
ir momentai
jėgos ir momentai, kurie nusako terpės (oro) poveikį joje judančiam kietajam kūnui. Daugiau
aerodinaminis
pasipriešinimas
aerodinaminės jėgos dedamoji, nukreipta dujų (oro) srovės kryptimi. Daugiau
aerodinaminis
vamzdis
įrenginys, kuriame tiriama, kaip veikia kūną dirbtiniu būdu sukurta dujų (paprastai oro) srovė. Daugiau
aerodromas
žemės paviršiaus plotas (su statiniais ir įrenginiais), pritaikytas orlaiviams kilti, tūpti, manevruoti, prižiūrėti. Daugiau
aerostatas
orlaivis, kurio keliamoji jėga susidaro dėl jame esančių lengvesnių už orą dujų. Daugiau
aitvaras
už orą sunkesnis sklandantis įtaisas. Daugiau
angaras
pastatas lėktuvams ir kitiems orlaiviams laikyti, prižiūrėti, taisyti. Daugiau
avarinio gelbėjimo
sistema
Lietuvos Respublikoje pradėta kurti 1994. Daugiau