Autorius (-ė) Egidijus Jaseliūnas

savilaida
komunistinių režimų SSRS, Čekoslovakijoje, Lenkijoje, Vengrijoje ir kitose šalyse nekontroliuojama pogrindinė spauda, 1953–1990 leista ir platinta tose šalyse. Daugiau
„Pastogė“
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo pogrindinis kultūrinis leidinys, leistas 1978–1979. Pastogės idėjos ir pavadinimo autorius M. Tomonis. Leidėjai ir redaktoriai: A. V. Patackas, J. Prapiestis ir G. Vosyliūtė. Daugiau
„Rūpintojėlis“
Lietuvos pogrindinis religinis kultūrinis leidinys, ėjęs 1977–1990. Daugiau
pogrindinė
spauda
dažniausiai slapta, nelegaliai valdžiai besipriešinančių asmenų, visuomenės sluoksnių ar judėjimų leidžiama ir platinama spauda. Daugiau