Autorius (-ė) Stasė Matulaitytė

„Aistija“
karo pabėgėlių informacinis biuletenis Vokietijoje, ėjęs 1949 ir 1953. Leido Latvių–lietuvių vienybės draugijos spaudos biuras. Daugiau
Akademinės skautijos
leidykla
JAV lietuvių leidykla. Įkūrė 1970 Čikagoje Akademikų skautų filisterių sąjunga. Daugiau
Amerikos lietuvių
bibliotekos leidykla
JAV lietuvių leidybos organizacija, įkurta 1977 Čikagoje. Daugiau
„Apžvalga“
lietuvių karo pabėgėlių informacinis kultūrinis laikraštis, ėjęs 1945–1946 Nurtingene ir Kirchheim-Tecke (Vokietija). Daugiau
Argentinos
lietuviai
Pirmieji lietuviai į Argentiną atvyko 19 amžiuje, 20 a. pradžioje ėmė kurtis lietuviškos organizacijos. 1924–1931 kilo nauja imigracijos banga, 1933 Argentinoje jau gyveno apie 35 000 lietuvių. Nuo 1956 lietuvišką veiklą koordinuoja Argentinos lietuvių organizacijų ir spaudos taryba. Daugiau
„Ateitis“
JAV lietuvių liaudininkų savaitraštis, ėjęs 1914–1918 Bostone. Daugiau
„Ateitis“
dienraštis, ėjęs 1943 01–1944 07 Kaune ir 1944 08–10 Tilžėje. Daugiau
„Ateitis“
moksleivių ateitininkų mėnesinis žurnalas, ėjęs 1911 02–1940 ir 2000–2004 Kaune, 1946–1949 lietuvių karo pabėgėlių stovyklose Vokietijoje, 1950–1997 JAV, Kanadoje, nuo 2004 einantis Vilniuje. Daugiau
„Ateitis“
JAV lietuvių leidykla, veikusi 1955–1998. Daugiau
Australijos
lietuviai
Pirmieji lietuviai į Australiją atvyko po 1830–1831 sukilimo. Po I pasaulinio karo atsikėlė lietuvių iš Škotijos. 1929 įkurta Australijos lietuvių draugija 1950 pertvarkyta į Australijos lietuvių bendruomenę. Po II pasaulinio karo iš Vakarų Europos DP stovyklų atvyko daugiau kaip 10 000 lietuvių. Daugiau