Autorius (-ė) Jonas Dagys

vertinimų
logika
modalinės logikos šaka, tyrinėjanti vertinimų loginę struktūrą ir loginius ryšius. Daugiau
vardas
konkretų objektą arba objektų aibę žyminti kalbinė išraiška. Daugiau
teiginys
sprendinys, viena pagrindinių logikos sąvokų, žyminti mąstymo formą, kuriai priskiriama loginė reikšmė. Daugiau
teiginių
logika
logikos teorija, tyrinėjanti sudėtinių teiginių savybes ir loginius ryšius. Daugiau
soritas
kategorinis samprotavimas, sudarytas iš kategorinių teiginių ir turintis vieną išvadą ir daugiau kaip dvi premisas. Daugiau
samprotavimas
viena pagrindinių logikos sąvokų, žyminti loginiais ryšiais susietų teiginių grupę, kurioje vieni teiginiai laikomi suteikiančiais pagrindą kitam teiginiui. Samprotavimą sudarantys teiginiai skirstomi į prielaidas ir išvadą. Daugiau
santykių
logika
predikatų logikos sritis, nagrinėjanti daugiaviečius predikatus. Nagrinėja bendrąsias loginių santykių savybes, nustato jų tipus ir su jais galimus atlikti veiksmus. Daugiau
silogistika
seniausia žinoma Vakarų formaliosios logikos sistema. Jos pagrindinius principus išdėstė Aristotelis. Daugiau
silogizmas
dedukcinis samprotavimas, kurį sudaro dvi prielaidos ir viena išvada. Daugiau
sąmonė
sąvoka, žyminti subjektyviųjų psichikos apraiškų – suvokimo, mąstymo, emocijų, valios, atminties, vaizduotės – visumą. Daugiau