Autorius (-ė) Raimondas Vabalas

Edmundas
Akelis
Lietuvos karo, antinacinio ir antisovietinio pasipriešinimo veikėjas. Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio Karinio skyriaus vadovas. Daugiau
Konstantinas
Bajerčius
Lietuvos antinacinio ir antisovietinio pasipriešinimo dalyvis. Pedagogas, rašytojas. Daugiau
Vincas
Bazilevičius
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo veikėjas. Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio Leidybos skyriaus vedėjas. Daugiau
Jonas
Boruta
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo veikėjas. Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio prezidiumo pirmininkas. Daugiau
Bulvičiaus
grupė
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo nelegalus centras. Įkurta 1940 10 Kaune. Daugiau
Aleksandras
Grybinas
vienas Lietuvos partizanų vadų. Tauro apygardos vadas. Daugiau
Adolfas
Raulinaitis
lietuvių rezistencinis ir kultūros veikėjas. Daugiau
Alfonsas
Vabalas
vienas Lietuvos partizanų vadų. Tauro apygardos štabo viršininkas. Daugiau