Lietuvos istorija

1
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
Į
Y
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
Ū
U
V
W
Z
Ž
Albert Helmut
Rauca
Albertas Helmutas Rauka, nacių Vokietijos policijos pareigūnas, Lietuvos generalinės srities vokiečių saugumo policijos ir SD Kauno skyriaus IV A 3 referentūros darbuotojas. Daugiau
Albertas Ambraziejus
Sinevičius
lietuvių politikas, verslininkas. 1990 atkūrus Lietuvos nepriklausomybę I–III Vyriausybės prekybos (iki 1991 12), V–VI Vyriausybės pramonės ir prekybos (1992 12–1993 05) ministras. Daugiau
Albertas
Barauskas
Lietuvos sovietinis veikėjas. 1965–1982 LSSR Liaudies kontrolės komiteto pirmininkas. Daugiau
Albertas Čarlzas
Čižauskas
20 a. amerikiečių ekonomistas, diplomatas. JAV lietuvių visuomenės veikėjas. Daugiau
Albertas
Gerutis
20 a. lietuvių diplomatas, spaudos darbuotojas. Šveicarijos lietuvių bendruomenės veikėjas. Lietuvių bibliografinio archyvo iniciatorius ir vedėjas. 1980–1985 Lietuvos įgaliotasis ministras Šveicarijoje. Daugiau
Albertas
Goštautas
16 a. pirmos pusės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės, karo veikėjas. Daugiau
Albertas
Izdebskis
17 a. antros pusės–18 a. pradžios Katalikų Bažnyčios veikėjas. Daugiau
Albertas Jonas
Kerelis
20 a. antros pusės–21 a. pradžios architektas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas. Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos, JAV lietuvių bendruomenės, Santaros-Šviesos veikėjas. Medininkų pilies atstatymo fondo iniciatorius. Daugiau