Lietuvos istorija

1
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
Į
Y
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
Ū
U
V
W
Z
Ž
Adalbert
Bezzenberger
Adalbertas Becenbergeris, 19 a. vidurio–20 a. pradžios vokiečių kalbininkas, archeologas, etnografas. Laikomas baltistikos pradininku. Daugiau
Adalbertas
Staneika
20 a. lietuvių tapytojas, diplomatas. 1942–1944 Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkas. Daugiau
Adam
Freytag
Adomas Freitagas, 17 a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karo inžinerius, gydytojas. Daugiau
Adam Ludwig
Blümenthal
Adamas Liudvigas Bliumentalis, 18 a. Prūsijos valstybės veikėjas. Slaptasis Prūsijos karaliaus patarėjas. Daugiau
Adelaidė
miestas Australijoje, Pietų Australijos valstijos centras. Daugiau
Adelaidės lietuvių
sąjunga
Australijos lietuvių organizacija, įkurta 1955. Daugiau
Adolf
Bötticher
Adolfas Beticheris, 19 a. vokiečių archeologas, menotyrininkas, paminklosaugininkas. Rytprūsių kultūros paminklų saugotojas. Daugiau
Adolfas
13 a. vidurio Saksonijos provincijos pranciškonas. Dalyvavo Mindaugo karūnavime (1253 07 06). Daugiau