Lietuvos istorija

1
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
Į
Y
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
Ū
U
V
W
Z
Ž
Azerbaidžano santykiai
su Lietuva
Lietuva ir Azerbaidžanas tarpvalstybinius ryšius užmezgė 1918 07 23, kai Lietuvos Taryba paskyrė atstovą Kaukazo valstybėms. 1991 09 10 Azerbaidžanas pripažino Lietuvos, 1991 12 20 Lietuva – Azerbaidžano nepriklausomybę. 1995 11 20 užmegzti šalių diplomatiniai santykiai. Daugiau