Lietuvos istorija

1
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
Į
Y
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
Ū
U
V
W
Z
Ž
LKP Centro
komitetas
formaliai Lietuvos komunistų partijos suvažiavimo renkama institucija, Lietuvos sovietinės okupacijos ir aneksijos laikotarpiu per savo politinius ir vykdomuosius padalinius komunistinės totalitarinės sistemos sąlygomis įgyvendinusi aukščiausiąją administracinę valdžią. Daugiau