Lietuvos istorija

1
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
Į
Y
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
Ū
U
V
W
Z
Ž
Lucas
David
Lukas Davydas, 16 a. prūsų kronikininkas. Vienas Prūsijos mokslinės istoriografijos kūrėjų. Daugiau
Lucian
Wysocki
Liucijanas Vysockis, nacių Vokietijos veikėjas, 1941–1943 Lietuvos generalinės srities SS ir policijos vadas. Daugiau
Lucjan
Żeligowski
Liucjanas Želigovskis, Lenkijos karo ir valstybės veikėjas. Vadovavo tariamai maištaujančiam, iš tikrųjų J. Piłsudskio įsakymą vykdančiam Lenkijos kariniam junginiui, kuris 1920 10 09 užgrobė Vilnių ir Rytų Lietuvos didelę dalį. Daugiau
Luckas
miestas Ukrainos šiaurės vakaruose, į šiaurės rytus nuo Lvovo, prie Styro upės; Voluinės srities centras. Daugiau
Lucko
suvažiavimas
Lietuvos ir Lenkijos valdovų Vytauto ir Jogailos susitikimas su Šventosios Romos imperijos imperatoriumi ir Vengrijos karaliumi Zigmantu I, įvykęs 1429 01 09–29 Lucke. Daugiau
Ludwig Adolf Franz
Josef Baczko
Liudvigas Adolfas Francas Jozefas Bačka, 18–19 a. vokiečių istorikas, rašytojas. Daugiau
Ludwig
von Erlichshausen
Liudvigas fon Erlichshauzenas, Vokiečių ordino didysis magistras (1450–1467). Daugiau
Ludwig
Zimmerle
Liudvigas Cimerlė, 20 a. pradžios vokiečių teisininkas, 1918–1919 Vokietijos generalinis įgaliotinis Lietuvai. Daugiau