Lietuvos istorija

1
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
Į
Y
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
Ū
U
V
W
Z
Ž
Prahos
lietuviai
Nuo 14 a. pabaigos Prahos universitete studijavo lietuvių, 1397 11 10 Lenkijos karalienės Jadvygos rūpesčiu Prahoje buvo įsteigta pirmoji žinoma Lietuvių kolegija. Nuo 1989 Prahoje veikia Čekijos lietuvių bendruomenė. Daugiau
Pranas
Aksamitas
Lietuvos komunistų partijos veikėjas, sovietinis propagandistas. Daugiau
Pranas
Ancevičius
20 a. Lietuvos socialdemokratų partijos veikėjas, teisininkas. 1941 vienas Lietuvių aktyvistų fronto kūrėjų. Daugiau
Pranas
Bieliauskas
20 a. lietuvių kunigas, Vilniaus krašto lietuvių visuomenės veikėjas, tautosakos rinkėjas. Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti vienas steigėjų (1914). Daugiau
Pranas
Bizokas
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo veikėjas. Pulkininkas (1926). Daugiau
Pranas
Briedis
vienas Lietuvos partizanų vadų. Butigeidžio rinktinės vadas, Kęstučio apygardos štabo viršininkas. Daugiau
Pranas
Čarneckis
20 a. antirusiško judėjimo Lietuvoje dalyvis. Daugiau
Pranas
Čepėnas
20 a. lietuvių istorikas ir enciklopedininkas. Vienas Lietuvių enciklopedijos redaktorių ir autorių. Daugiau