Lietuvos Respublikos prezidentai

A
D
G
J
K
R
V
Aleksandras
Stulginskis
20 a. pirmos pusės Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas. Lietuvos Tarybos narys, Vasario 16 Akto signataras. 1918–1919 ministras be portfelio, vidaus reikalų, maitinimo ir viešųjų darbų, žemės ūkio ir valstybės turtų ministras. 1920–1922 Steigiamojo Seimo pirmininkas. 1922–1926 Lietuvos Respublikos prezidentas. Daugiau
Algirdas Mykolas
Brazauskas
20 a. antros pusės–21 a. pradžios Lietuvos valstybės ir politikos veikėjas, ketvirtasis Lietuvos Respublikos prezidentas (1993–1998). Kovo 11 Akto signataras. Daugiau
Antanas
Smetona
Lietuvos valstybės veikėjas. Vienas Lietuvių konferencijos (1917) rengėjų, Lietuvos Tarybos narys, Vasario 16 Akto signataras. 1919–1920 pirmasis Lietuvos prezidentas. Po Gruodžio septynioliktosios perversmo (1926) vėl prezidentas, įvedė autoritarinį prezidentinį valdymą. Daugiau
Dalia
Grybauskaitė
Lietuvos valstybės ir politikos veikėja, aštuntoji ir devintoji Lietuvos Respublikos prezidentė (2009–2019). Ekonomistė. Daugiau
Gitanas
Nausėda
lietuvių ekonomistas, finansų analitikas. Dešimtasis ir vienuoliktasis Lietuvos Respublikos prezidentas (nuo 2019, 2024 perrinktas). Daugiau
Jonas
Žemaitis
Lietuvos antisovietinio partizaninio judėjimo veikėjas, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos prezidiumo pirmininkas. Partizanų generolas (1949). Daugiau
Kazys
Grinius
19 a. antros pusės–20 a. pirmos pusės lietuvių tautinio judėjimo ir Lietuvos valstybės veikėjas, trečiasis Lietuvos prezidentas (išrinktas 1926 06 07). Daugiau
Rolandas
Paksas
Lietuvos politikos ir valstybės veikėjas, šeštasis Lietuvos Respublikos prezidentas (2003–2004). Daugiau