Lietuvos švietimo ministrai 1918–1940 metais

J
K
L
M
P
V
PE
Petras
Juodakis
20 a. pirmos pusės lietuvių chemikas, visuomenės veikėjas, politikas. 1922–1923 švietimo ministras. Daugiau