Lietuvos švietimo ministrai 1918–1940 metais

J
K
L
M
P
V
JO
JU
Jonas
Yčas
20 a. lietuvių istorikas, pedagogas. Lietuvos evangelikų reformatų veikėjas. Daugiausia tyrė Biržų istoriją ir Radvilų veiklą. Daugiau
Juozas
Tonkūnas
20 a. lietuvių agronomas pievininkas, lauko bandymų Lietuvoje pradininkas. 1928 įsteigė pirmąją Lietuvoje Sėklų kontrolės stotį. 1934–1939 švietimo ministras. Daugiau
Juozas
Tūbelis
Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas. 1918–1920 žemės ūkio ir valstybės turtų, 1919–1920 dar ir švietimo, 1927–1929 finansų, 1938 žemės ūkio ministras, 1929–1938 trijų vyriausybių ministras pirmininkas ir finansų ministras. Vienas kooperacijos Lietuvoje iniciatorių. Daugiau