Lietuvos švietimo ministrai 1918–1940 metais

J
K
L
M
P
V
LE
Leonas
Bistras
20 a. Lietuvos valstybės ir politikos veikėjas. 1922–1923 ir 1925 Seimo pirmininkas. 1923–1925, 1926–1927 ir 1939 švietimo ministras. 1925–1926 ministras pirmininkas, krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministras. Daugiau