Lituanistika

1
2
7
A
Ą
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
Y
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Š
T
U
Ū
V
W
X
Z
Ž
Gediminas
Dubauskas
lietuvių ekonomistas, fizikas. Mokslinės veiklos pagrindinės sritys: tarptautinė ekonomika, tarptautiniai ir viešieji finansai, bankininkystė, pinigų politika, organizacijų vadyba, retųjų elementų lazerinė spektroskopija, kietojo kūno ir dažų lazeriai. Daugiau
Gediminas
Gaigalas
fizikas. Sukūrė efektyvią integravimo sukininių ir kampinių kintamųjų atžvilgiu metodiką atomo teorijos uždaviniams spręsti. Lietuvos mokslo premija (2013). Daugiau
Gediminas
Galva
20 a. lietuvių ekonomistas, spaudos darbuotojas. Rašė ekonomikos temomis, Lietuvos ūkį siejo su tarptautine ekonomika, įžvelgė Lietuvą esant tranzito šalimi, siūlė steigti ūkio reguliavimo tarybą, ūkio tyrimo institutą, aukštąsias prekybos ir jūreivystės mokyklas. Daugiau
Gediminas
Girdvainis
20–21 a. lietuvių aktorius. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija (2007). Daugiau
Gediminas
Grybauskas
gydytojas terapeutas. Daugiau
Gediminas
Grina
Lietuvos karo ir saugumo veikėjas. 2010–2015 Lietuvos valstybės saugumo departamento direktorius. Daugiau
Gediminas
Isokas
20–21 a. lietuvių rašytojas, miškininkas. Daugiau
Gediminas
Jankus
lietuvių visuomenės veikėjas, politikas, rašytojas, žurnalistas. 1990–1994 Lietuvos šaulių sąjungos valdybos pirmininkas. Daugiau
Gediminas
Jokimaitis
iki 1947 Jonas Jakimavičius, 20 a. lietuvių poetas. 1941 buvo ištremtas į Altajaus kraštą, vėliau – į Jakutiją. Daugiau
Gediminas
Jokūbonis
20 a.–21 a. pradžios lietuvių skulptorius. Vienas žymiausių kūrinių – A. Mickevičiaus paminklas Vilniuje (1984). Daugiau
Gediminas
Jurevičius
lietuvių architektas. Daugiau
Gediminas
Juzeliūnas
fizikas. Šaltųjų atomų tyrimų pradininkas Lietuvoje. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (2019). Lietuvos mokslo premija (2007). Daugiau
Gediminas
Kalčinskas
lietuvių auditorius. Nuo 1993 bendrovės Pačiolis prezidentas, dėsto bendrovės organizuojamuose kursuose. Žurnalų Apskaitos ir mokesčių apžvalga (1994–2016), Vadovas (1996–2013), savaitraščio Buhalterija (2004–2016) vyriausiasis redaktorius. Daugiau
Gediminas
Karalius
lietuvių skulptorius. Lietuvos nacionalinės premijos laureatas (1991). Daugiau
Gediminas
Karka
20 a. lietuvių aktorius, teatro režisierius. Daugiau