Lituanistika

1
2
7
A
Ą
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
Y
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Š
T
U
Ū
V
W
X
Z
Ž
YA
YI
Ieva
Gurinaitė
20 a. lietuvių aktorė. Daugiau
Ieva
Kuizinienė
lietuvių dailėtyrininkė. Daugiau
Ieva
Labutytė
20 a.–21 a. pradžios lietuvių grafikė. Daugiau
Ieva
Pocienė
20 a.–21 a. pradžios lietuvių išeivijos skulptorė. Daugiau
Ieva
Prudnikovaitė
lietuvių dainininkė (mecosopranas). Daugiau
Ieva
Simonaitytė
19–20 a. lietuvių rašytoja. Kūryboje vaizdavo Mažosios Lietuvos gyvenimą. Nuo 1987 teikiama jos vardo literatūrinė premija. Daugiau
Ieva
Šenavičienė
lietuvių istorikė. Tiria 19 ir 20 a. Lietuvos mokslo, kultūros, 19 a. visuomenės, katalikybės istoriją. Daugiau
Ievaras
tradicinė lietuvių rugiapjūtės pabaigtuvių šventė. Baigiant pjauti rugius buvo paliekamas nenupjautų rugių plotelis, vadinamas ievaru. Išravėto ievaro vidun padėdavo duonos, druskos, sūrio, kad žemė netaptų bevaisė. Daugiau
Ievos Simonaitytės
literatūrinė premija
vardinė premija, skiriama už kūrinius, atspindinčius Klaipėdos krašto ir Mažosios Lietuvos dvasią arba įprasminančius I. Simonaitytės atminimą. Daugiau
Igliauka
kaimas Marijampolės savivaldybės teritorijoje, 21 km į rytus nuo Marijampolės. Daugiau
Igliškėliai
miestelis Marijampolės savivaldybės teritorijoje, Marijampolės seniūnijoje, 12 km į rytus nuo Marijampolės. Daugiau
Ignacas
Čėsna
vienas Lietuvos partizanų vadų. Žemaičių apygardos štabo viršininkas. Daugiau
Ignacas
Štachas
19 a. kunigas, blaivybės sąjūdžio Lietuvoje pradininkas. Dievo tarnas (2016). Daugiau
Ignacy Emanuel
Lachnicki
Ignacas Emanuelis Liachnickis, 19 a. pirmos pusės leidėjas, publicistas, visuomenės veikėjas. Daugiau
Ignacy Ernest
de Eggenfelder
Ignotas Ernestas de Egenfelderis, 18 a. Lietuvos tapytojas, grafikas. Daugiau