Lituanistika

1
2
7
A
Ą
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
Y
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Š
T
U
Ū
V
W
X
Z
Ž
Steponas
Lukoševičius
lietuvių inžinierius, visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas. Daugiau
Steponas
Nasvytis
19–20 a. farmacininkas, visuomenės veikėjas. Daugiau
Steponas
Nekrošas
lietuvių agronomas selekcininkas. Daugiau
Steponas
Nekrošius
Lietuvos karo veikėjas. 1992–1993 krašto apsaugos ministro patarėjas. Daugiau
Steponas
Olšauskas
lietuvių meteorologas. Atkūrė, plėtė Lietuvos meteorologijos stočių tinklą. Daugiau
Steponas
Pavilonis
lietuvių knygnešys. Daugiau
Steponas
Raudonius
lietuvių agronomas. Daugiau
Steponas
Rokas
20 a. kelių inžinierius. Daugiau
Steponas
Rudžionis
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo dalyvis. Daugiau
Steponas
Rusteika
20 a. pirmos pusės lietuvių teisininkas, valstybės ir karo veikėjas. Pulkininkas (1930). 1931–1935 vidaus reikalų ministras. Daugiau
Steponas
Stankus
20 a. lietuvių ekonomistas. 1939–1940 Finansų ministerijos Užsienio prekybos departamento direktorius. 1944 pasitraukė į Vokietiją, 1949 atvyko į Jungtines Amerikos Valstijas. Daugiau
Steponas
Stubelevičius
18 a. antros pusės–19 a. pradžios Lietuvos fizikas. Parašė pirmąjį Lietuvoje fizikos vadovėlį aukštajai mokyklai (išleistas 1816). Daugiau
Steponas
Stulginskis
20 a. lietuvių architektas. Daugiau
Steponas
Šarapovas
20 a. lietuvių skulptorius. Daugiau
Steponas Vytautas
Naujokaitis
20 a.–21 a. pradžios inžinierius mechanikas. Daugiau