Lituanistika

1
2
7
A
Ą
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
Y
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Š
T
U
Ū
V
W
X
Z
Ž
Steponas
Darius
lietuvių lakūnas. 1933 07 su S. Girėnu Lituanicos lėktuvu perskrido Atlantą. Populiarino Lietuvoje naujas sporto šakas, parašė knygų apie krepšinį ir beisbolą. Parengė pirmojo Lietuvoje stadiono projektą ir vadovavo statybai. Daugiau
Steponas
Gečys
inžinierius elektrotechnikas. Daugiau
Steponas
Giedrikas
Lietuvos partizanas. Daugiau
Steponas
Jankauskas
zoologas hidrobiologas. Daugiau
Steponas
Jaugelis‑Telega
17 a. lietuvių raštijos kūrėjas, evangelikų reformatų veikėjas. Vienas žymiausių 17 a. giesmių kūrėjų ir vertėjų. Daugiau
Steponas Jonas
Gailevičius
19 a. lietuvių tautodailininkas skulptorius. Daugiau
Steponas Jonas
Giedraitis
18 a. Žemaičių vyskupas, Abiejų Tautų Respublikos valstybės pareigūnas. Daugiau
Steponas Juozapas
Gricius
20 a. lietuvių kapelmeisteris, klarnetininkas, pedagogas. Daugiau
Steponas Jurgis
Gailiušis
20 a. Lietuvos katalikų kunigas. Daugiau
Steponas
Kairys
20 a. pirmos pusės Lietuvos politinis veikėjas, publicistas. Lietuvos socialdemokratų partijos veikėjas. Vienas Lietuvių konferencijos (1917) rengėjų, Lietuvos Tarybos narys, Vasario 16 Akto signataras. Steigiamojo ir kitų seimų narys. Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto vienas organizatorių, pirmasis pirmininkas. Daugiau
Steponas
Kazimieraitis
20 a. lietuvių vitražistas. Daugiau
Steponas
Kolupaila
20 a. hidrologas, fotografas. Upių hidrologinių tyrimų ir spalvotosios fotografijos pradininkas Lietuvoje. Daugiau
Steponas
Kosmauskas
20 a. lietuvių aktorius. Daugiau
Steponas Laurynas
Bizijas
anatomas ir gydytojas. 1770 pirmasis Vilniuje mokslo tikslais skrodė žmogaus lavoną ir tai aprašė. Daugiau
Steponas
Lovanas
16 a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ateistas ir materialistas. Daugiau